Systémy pro schvalování smluv

Samotné elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů je možné realizovat pomocí různých softwarů a aplikací, které jsou dnes běžně dostupné na trhu. Tyto aplikace jsou ale často překombinované a tudíž uživatelsky nepřívětivé.Oproti tomu EasyDMS umožňuje...

Význam elektronického schvalování smluv

V dnešním světě je elektronické schvalování smluv a oběhu firemních dokumentů stále důležitější. Firmy se stávají čím dál více digitálními a tím pádem se množství papírových dokumentů snižuje a nahrazuje se elektronickými verzemi. Elektronické schvalování smluv a...