1. Kontrola a konzistence

  Systém schvalování smluv umožňuje zajištění konzistence a kontroly nad obsahem smluv. Každá smlouva, která projde schvalovacím procesem, je přezkoumána a ověřena, aby byla v souladu s interními předpisy a standardy organizace. To snižuje riziko chyb a nejasností ve smlouvách.

 2. Ochrana proti rizikům

  Schvalovací proces umožňuje identifikovat a minimalizovat rizika spojená se smlouvami. Osoby zodpovědné za schvalování mohou posoudit právní, finanční a obchodní aspekty smluv a případně upozornit na potenciální problémy nebo nedostatky.

 3. Právní soulad

  Organizace často musí dodržovat zákony a regulace v oblasti smluvního práva. Systém schvalování může zahrnovat kontrolu právního souladu smluv, což pomáhá snížit riziko právních sporů a pokut.

 4. Auditovatelnost

  Systém schvalování vytváří stopu v procesu schvalování smluv. To je užitečné pro účely auditů a inspekcí, protože umožňuje transparentní sledování toho, kdo schválil danou smlouvu a jaký byl postup.

 5. Efektivita a časová úspora

  Při zavedení systému schvalování lze definovat jasný postup a hierarchii schvalování. To vede k efektivnějšímu procesu schvalování a rychlejšímu uzavírání smluv.

 6. Odpovědnost a transparentnost

  Systém schvalování přiděluje zodpovědnost za schvalování smluv konkrétním osobám nebo oddělením. To zajišťuje transparentnost ohledně toho, kdo nese zodpovědnost za jednotlivé smlouvy.

 7. Optimalizace finančních toků

  Schvalování smluv může zahrnovat finanční aspekty, jako je určení platby, fakturace a dohodnuté ceny. Systém schvalování může zajistit, že finanční tok je řízen efektivně a v souladu s dohodnutými podmínkami.

 8. Prevence ztrát a zneužití

  Systém schvalování může zabránit neoprávněnému vytváření, úpravě nebo uzavírání smluv. To je důležité pro prevenci zneužití nebo ztrát způsobených neautorizovanými smlouvami.

 9. Sledování termínů a podmínek

  Systém může upozorňovat na blížící se termíny vypršení smluv, automaticky generovat oznámení o prodloužení nebo ukončení smluv a sledovat dodržování podmínek smluv.

 10. Zlepšení vztahů se zákazníky/partnery

  Kvalitní systém schvalování může zvýšit důvěru a spokojenost zákazníků nebo obchodních partnerů tím, že zajišťuje pečlivou kontrolu a transparentnost procesu schvalování smluv.

Zavedení systému schvalování smluv výrazně zefektivní proces řízení smluv, minimalizuje rizika a zvyšuje efektivitu firemních aktivit.